ATF Aanvraagronde 2022-II met sluitingsdatum 11 juli 2022 – budget € 1,86 miljoen

In aansluiting op de Netherlands Film Production Incentive van het Nederlands Filmfonds met sluitingsdatum 22 augustus 2022, stelt het ATF bestuur een nieuwe aanvraagronde open, die sluit op 11 juli 2022 (17:00 uur).

Het maximaal beschikbare budget voor deze ronde bedraagt € 1,86 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen beschikbaar voor Publieksfilms waarvan het productiebudget minimaal € 1,5 miljoen bedraagt. Daarnaast is € 360K beschikbaar voor maximaal 3 Publieksfilms waarvan het productiebudget per film minder bedraagt dan € 1,5 miljoen. (cf art 6.b Uitvoeringsreglement 2020).

De geüpdatete UR 2020 (aanpassing 15 juni 22) staat ook op de website, met de Q&A met de nodige toelichting op MG/Equity die kwalificeren voor de puntentelling en waarheidsverklaring (punt 7).

Ook bij deze ronde gelden de aanvullende voorwaarden van OCW zoals toegelicht op de website van ATF.