De voordelen

NCP behartigt de belangen van producenten in Hilversum en Den Haag

 

De laatste jaren is het aantal leden van de NCP sterk gegroeid. En dat is niet verwonderlijk. Wij zijn een vertrouwde gesprekspartner voor politiek en ambtelijk Den Haag en voor uiteenlopende organisaties binnen de audiovisuele sector, zoals omroepen, streamers en het Commissariaat voor de Media.

 

  • Door het goede contact met de belangrijkste partijen in de av-sector en de monitoring van relevante politieke ontwikkelingen, kunnen wij direct actie ondernemen als dat nodig is. Het doel is altijd de positie van de producent te versterken.

 

  • Als NCP-lid maak je onderdeel uit van een netwerk van diverse producenten.

 

  • NCP organiseert bijeenkomsten met politici, streamers en omroepen.

 

  • NCP-leden kunnen gebruikmaken van juridisch advies.

 

  • Met een NCP-lidmaatschap blijf je op de hoogte van de laatste jurisprudentie en wetgeving, onder andere via speciale bijeenkomsten voor juristen en HRM.

 

  • Als NCP-lid kun je onbeperkt vragen stellen en kwesties voorleggen via telefoon en mail.

NCP is een vertrouwde gesprekspartner voor de politiek, de omroepen en de streamers.

NCP staat voor een gezonde business case en een gelijk speelveld

 

In tijden waarin superplatforms als Netflix, Amazon en YouTube zich in het vaarwater van het lineaire televisiekijken begeven, werkt NCP met haar leden samen om deze verschuiving het hoofd te bieden én om daar als collectief van te profiteren.

 

De explosieve groei van deze buitenlandse partijen heeft grote gevolgen voor het lineaire kijken van televisie, dat al enkele jaren terugloopt. Daardoor is er ook een verschuiving van de reclame-inkomstenwaar te nemen. De Nederlandse makers van televisieprogramma’s, films en documentaires werken mede dankzij NCP met vereende krachten samen om de uitdagingen die deze verschuivingen opleveren aan te gaan. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat NCP de afgelopen jaren sterk is verbreed en verdiept en zich van haar meest adaptieve kant laat zien wanneer deze veranderingen zich voordoen. En dit zetten wij door, in lijn met de stormachtige dynamiek van kijkgedrag en media. Twee dingen staan echter vast: het wordt anders dan we nu denken, en NCP zal samen met haar leden vorm gaan geven aan deze verandering.

 

Wij hebben de stevige ambitie om een gelijk speelveld voor onze leden te realiseren. Waar op basis van fair play en kwaliteit ondernomen kan worden. NCP streeft ernaar een toekomstbestendig systeem in te richten waarin de verdiensten van de producties toekomen aan diegenen die er écht in geïnvesteerd hebben. Risico nemen moet ook tot rendement kunnen leiden.

 

Wij zorgen ervoor dat onze leden lokale producties kunnen blijven maken, zonder dat daar in financieel opzicht enorme risico’s aan verbonden zijn. Dit is van fundamenteel belang om een levendige audiovisuele sector te waarborgen. Een sector waarin de kwaliteit voor de kijker gelijke tred houdt met de vergoeding die de makers ontvangen voor ondernemerschap en genomen risico’s. Zo zorgen de leden van NCP voor de prikkel om succesvolle en vernieuwende producties te blijven maken. Producties met een hoge kwaliteit die ook over onze landsgrenzen een breed en internationaal publiek aanspreken. Op deze manier maken we van onze creatieve industrie een belangrijk exportproduct.

Gespecialiseerde juridische helpdesk

 

NCP werkt samen met So. Legal. Dit juridisch advieskantoor is werkzaam binnen de media- en entertainmentbranche. De juristen achter So. Legal zijn Laurence de Hon en Marianne Augusteijn. Zij werken al meer dan 15 jaar samen.

 

Door de grote diversiteit aan werkzaamheden die Laurence en Marianne bij mediabedrijven hebben verricht, zijn ze snel en vakkundig in staat om praktische juridische adviezen te geven en uw zakelijke belangen te behartigen.

 

Door onze samenwerking kunt u gebruik maken van de diensten van So. Legal tegen een aantrekkelijk tarief. Voor NCP leden hanteert So. Legal een tarief van € 115,- excl. BTW per uur, in plaats van het reguliere tarief van  € 140,- excl. BTW per uur. Een aantrekkelijke korting dus speciaal voor NCP leden!

 

So. Legal is zeer flexibel en kan op verschillende manieren worden ingehuurd:
• Op uur- of projectbasis
• Op interim-basis voor langere perioden (opvangen verlof of vacature)
• Op tijdelijke basis vaste dag(en) per week

 

Contact:
Laurence de Hon 06-53457518
Marianne Augusteijn 06-51827370

Interessant aanbod Stichting Kijkonderzoek

 

Sinds 2012 staat voor NCP-leden de mogelijkheid open om via NCP met een aanzienlijke korting een overeenkomst aan te gaan met SKO voor rapportage van kijkcijfers en analyses dan wel om toegang te verkrijgen tot de kijkcijfers via de website van SKO. Op dit moment maken al 6 NCP-leden gebruik van dit bijzonder interessante aanbod!

 

Hoe meer NCP-leden een overeenkomst met SKO aangaan des te hoger de korting is. Het kortingspercentage wordt vastgesteld per ingangsdatum van de overeenkomst. Voor nieuwe NCP-leden die al een overeenkomst hebben met SKO zal het kortingspercentage met ingang van deze datum worden gehanteerd. Als producenten gaandeweg het contractjaar instappen zullen zij de dan geldende korting ontvangen. Met ingang van het volgende contractjaar zal de korting worden herberekend.

 

Op dit moment bedraagt het NCP-tarief € 6.929 o.b.v. 5 NCP-leden voor rapportage van kijkcijfers en analyses. Het reguliere tarief bedraagt € 9.591 (excl. BTW, prijspeil 2021). De informatie is gelijk voor alle betalende abonnees. Bij ad hoc dataleveringen geldt bovendien een korting van 50% voor NCP-leden, indien zij over een login voor de klantenportal beschikken.

 

Bij interesse om een overeenkomst met SKO aan te gaan, kan contact worden opgenomen met Guus van der Salm. Telefoonnummer 020-6414333 of e-mail guus.van.der.salm@kijkonderzoek.nl.