COVID-19 protocol

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorg- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven. Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

 

 

update 10 januari 2023

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. De huidige versie (10) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele av-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet.

 

In de preambule van versie 10.0 zijn de onderstaande onderdelen geactualiseerd:

 

Sectorplan Corona Culturele en Creatieve sector

In het protocol wordt verwezen naar het Sectorplan corona (aug. 2022), dat op verzoek van de overheid is opgesteld door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Dit Sectorplan is specifiek gericht op het veilig ontvangen van publiek. Het omvat preventie- en interventiemaatregelen die zijn gerelateerd aan vier risiconiveaus.

 

Op dit moment zijn er geen beperkingen voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.

 

Isolatie- en quarantainebeleid
U mag in de 24 uur vóórdat u naar de werklocatie komt geen coronagerelateerde klachten hebben gehad. Wanneer bij uzelf een coronabesmetting is vastgesteld houdt u zich aan de actuele isolatie- en quarantainevoorschriften, ook als u (nog) geen klachten heeft. U vindt deze voorschriften op Mijnvraagovercorona.nl en In isolatie na een positieve (zelf)test.

 

Preventief testen?
Preventief testen wil zeggen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.

 • Er geldt momenteel geen (dringend) advies om gebruik te maken van preventieve tests en/of PCR tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.
 • Het (zelf)testen bij coronagerelateerde klachten blijft wel belangrijk, evenals het opvolgen van de isolatierichtlijnen bij een positieve (zelf)test.

 

Ventilatie

 • Zorg voor goede 24-uurs ventilatie op alle werklocaties.
 • Zet ramen open in binnenruimtes waar mensen samenkomen, of zorg dat luchtverversingsinstallaties in gebouwen zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Zorg bij verhoogd besmettingsrisico voor ventilatie zonder hercirculatie.
 • Volg minimaal het Bouwbesluit en de landelijke richtlijnen voor de ventilatie van gebouwen.
 • Gebruik waar mogelijk CO2-meters om de luchtkwaliteit in verblijfsruimten te monitoren; vermijd CO2-waarden van 1200 PPM of hoger.

 

Mondkapjes en afstand houden

 • Er is in Nederland momenteel geen mondkapjesplicht.
 • Wel kunnen beheerders van bepaalde gebouwen het dragen van een mondkapje op locatie verplicht stellen.
 • U wordt geadviseerd binnen en buiten een mondkapje te dragen wanneer het druk is. Dit helpt om besmetting van uzelf en anderen te voorkomen. Zorg dat het mondkapje altijd de neus, mond en kin bedekt.
 • Het houden van 1,5 meter afstand tot anderen is niet meer verplicht, maar het blijft een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte.

 

Thuiswerken

 • Stimuleer hybride werken (combinatie thuis en kantoor).
 • Hanteer waar mogelijk een thuiswerkbeleid voor werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs op kantoor of locatie hoeven te worden verricht. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.

 

Reizen
Controleer altijd het actuele reisadvies en de actuele regelgeving via Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. Volg adviezen en verplichtingen op. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.

 • Reizigers uit landen binnen en buiten de Europese Unie of de Schengenzone, kunnen Nederland in principe inreizen zonder inreisbeperkingen vanwege COVID-19 of andere COVID-19-eisen.
 • Per 10 januari 2023 geldt voor reizigers uit China met eindbestemming Nederland wel dat zij voordat ze aan boord van het vliegtuig naar Nederland stappen in het bezit moeten zijn van een negatief testbewijs. Daarnaast geldt voor reizigers van en naar China het dringende advies tot het dragen van een medisch mondmasker. Bij aankomst op Schiphol ontvangen reizigers uit China een gratis zelftest.
 • Reist u vanuit Nederland binnen de EU/Schengenzone dan heeft u soms een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig. Het DCC is beschikbaar via de CoronaCheck-app.
 • Reist u vanuit Nederland naar landen buiten de EU/Schengenzone controleer dan altijd of er speciale inreisbeperkingen gelden en welke documenten u nodig heeft.

 

ZIE OOK:
https://mijnvraagovercorona.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

 

Voorwaarden

Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

Aanvullende adviezen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

 • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
 • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
 • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).
Opnamelocaties
 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.
Voor opnames in de gemeente Amsterdam

Wanneer producenten van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is, zoals een winkel, restaurant of café, dan verzoekt de gemeente Amsterdam om dit vooraf te melden via het mailadres filmaanvraag@amsterdam.nl. De (uitvoerend) producent moet dan aangeven waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hier rekening mee houden wat betreft Handhaving.