COVID-19 protocol

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorg- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven. Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

 

 

update 5 April 2023

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties.

 

Sinds 11 maart 2023 zijn de overheidsadviezen met betrekking tot testen en isolatie bij (vermoeden van) een coronabesmetting komen te vervallen. Het kabinet heeft daartoe besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) omdat op dit moment weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten.

 

Het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd. Versie 11.0 geldt vanaf 5 april 2023 en sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen om de verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen.

 

Garantieregelingen
Het (naleven van het) protocol blijft voor de audiovisuele productiesector belangrijk, ook nu de ziekte in Nederland niet meer als pandemie wordt aangemerkt. Reguliere productieverzekeringen blijven schade ten gevolge van COVID-19 uitzonderen. Het Nederlands Filmfonds en Cultuur+Ondernemen verzorgen twee garantieregelingen die financiële zekerheid verschaffen bij onvoorziene coronaschade. Beide regelingen stellen naleven van het geldende protocol verplicht. Productiemaatschappijen en mediadiensten kunnen zich via Cultuur+Ondernemen aanmelden voor een van deze garantieregelingen.

 

De algemene informatiepagina voor beide garantieregelingen voor de audiovisuele sector vindt u HIER:
https://www.cultuur-ondernemen.nl/diensten/garantieregelingen-pandemie-audiovisuele-sector

 

ZIE OOK:
https://mijnvraagovercorona.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Voorwaarden

Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

Aanvullende adviezen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

  • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
  • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
  • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).
Opnamelocaties
  • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
  • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.
Voor opnames in de gemeente Amsterdam

Wanneer producenten van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is, zoals een winkel, restaurant of café, dan verzoekt de gemeente Amsterdam om dit vooraf te melden via het mailadres filmaanvraag@amsterdam.nl. De (uitvoerend) producent moet dan aangeven waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hier rekening mee houden wat betreft Handhaving.