COVID-19 protocol

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorg- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven. Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

 

 

update 23 maart 2022

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. De huidige versie (9.2) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele av-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet.

 

Advies preventief testen vervalt

 • Met ingang van 23 maart 2022 vervalt het advies om gebruik te maken van preventieve tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.
 • Ook vervalt het advies om gebruik te maken van een preventieve PCR-test voor degenen die betrokken zijn bij high risk-situaties, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief fysiek contact.
 • Preventief testen wil zeggen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Het (zelf)testen wanneer iemand wel corona-gerelateerde klachten heeft, blijft belangrijk en moet gecontinueerd worden.

 

Publiek + coronatoegangsbewijs
Met ingang van 23 maart 2022 zijn er geen beperkingen meer voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor av-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties.

Voorwaarden

Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.

 

 • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
 • Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m ten minste 9 februari 2021).
 • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes. Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes
 • Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.
Aanvullende adviezen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

 • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
 • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
 • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).
Opnamelocaties
 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
 • Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met (ten minste) dinsdag 9 februari 2021 gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.
Voor opnames in de gemeente Amsterdam

Wanneer producenten van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is, zoals een winkel, restaurant of café, dan verzoekt de gemeente Amsterdam om dit vooraf te melden via het mailadres filmaanvraag@amsterdam.nl. De (uitvoerend) producent moet dan aangeven waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hier rekening mee houden wat betreft Handhaving.