COVID-19 protocol

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorg- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven. Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

 

 

update 23 maart 2022

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. De huidige versie (9.2) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele av-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet.

 

Advies preventief testen vervalt

  • Met ingang van 23 maart 2022 vervalt het advies om gebruik te maken van preventieve tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.
  • Ook vervalt het advies om gebruik te maken van een preventieve PCR-test voor degenen die betrokken zijn bij high risk-situaties, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief fysiek contact.
  • Preventief testen wil zeggen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Het (zelf)testen wanneer iemand wel corona-gerelateerde klachten heeft, blijft belangrijk en moet gecontinueerd worden.

 

Publiek + coronatoegangsbewijs
Met ingang van 23 maart 2022 zijn er geen beperkingen meer voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor av-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties.

Voorwaarden

Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

Aanvullende adviezen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

  • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
  • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
  • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).
Opnamelocaties
  • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
  • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.
Voor opnames in de gemeente Amsterdam

Wanneer producenten van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is, zoals een winkel, restaurant of café, dan verzoekt de gemeente Amsterdam om dit vooraf te melden via het mailadres filmaanvraag@amsterdam.nl. De (uitvoerend) producent moet dan aangeven waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hier rekening mee houden wat betreft Handhaving.