Partners

SEKAM Video int auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdeelt deze gelden onder de bij haar geregistreerde producenten van die film- en televisiewerken.

Hierbij gaat het om vergoedingen die producenten zelf niet kunnen innen, zoals de thuiskopieheffing. Deze vergoeding wordt door consumenten betaald bij de aanschaf van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica waarop of waarmee gekopieerd kan worden.

Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF) maakt gebruik van de online-applicatie FReD (Filmwerken Registratie en Declaratie systeem). Door middel van dit systeem is het voor u als rechthebbende mogelijk uw rechten op filmwerken te claimen. Daarmee maakt u aanspraak op kabel- en/of thuiskopievergoedingen die worden uitgekeerd door SEKAM en SEKAM Video.

Sinds 2002 is Stichting KijkOnderzoek (SKO) verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO is verantwoordelijk voor de rapportering en de controle van de kijkcijfers en voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek.

SEKAM incasseert en verdeelt vergoedingen voor Nederlandse producenten wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden.

Om de aangesloten producenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt SEKAM samen met grote internationale rechtenorganisaties. Ook heeft het overeenkomsten gesloten met verschillende buitenlandse zusterverenigingen. Nederlandse producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de buitenlandse kabelvergoeding kunnen zich aansluiten bij SEKAM.

StOPnl (Stichting onafhankelijke Producenten Nederland) is een stichting voor televisie en filmproducenten die is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de belangen van bovengenoemde producenten zo goed mogelijk worden behartigd. StOPnl doet dit in algemene zin onder meer bij de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt. StOPnl doet dit meer specifiek door de belangen van de producenten te behartigen binnen RoDAP en door de statutaire doelstellingen van RoDAP na te streven.