AV-productiesector presenteert aanbevelingen en investeringsagenda

Zes partijen uit de audiovisuele productiesector doen dringende aanbevelingen om het Nederlandse productieklimaat en de internationale concurrentiepositie van de AV-sector structureel te versterken, de arbeidsmarkt te verbeteren en de negatieve impact van de coronacrisis te beperken. Daartoe bepleiten zij een samenhangend pakket van maatregelen die private en publieke investeringen op gang moeten brengen. Om een duurzaam en efficiënt werkend systeem te bewerkstelligen is verdere integratie van het media- en cultuurbeleid noodzakelijk waarbij ook landelijk, regionaal en lokaal beleid beter op elkaar wordt aangesloten. Het advies is gericht aan politieke en ambtelijke beslissers, met het oog op de kabinetsformatie en het landelijke herstel- en transitieplan dat door het nieuwe kabinet uitgevoerd moet worden.

 

De aanbevelingen gaan gepaard met onderstaande investeringsagenda:

 

  • Implementatie van wetgeving waarmee eindexploitanten, in ieder geval streamingdiensten, financieel bijdragen aan nieuwe culturele AV-producties van eigen bodem. Deze stimuleringsmaatregel moet minimaal € 25 mln opleveren uit de markt.
  • Structurele uitbreiding van de succesvolle Production Incentive voor high-end series (€ 12,5 mln).
  • Versterking van de landelijke en regionaal gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling en productie (€ 6 mln), opdat Nederland kan voldoen aan de toegenomen vraag en niet achterop raakt bij omringende landen.
  • Verbeteren van de aansluiting tussen het cultuurbeleid en het filmbeleid van de publieke omroep (€ 4 mln om investeringen op niveau te houden) en het herijken van budgetten.
  • Uitbreiding van de garantieregeling, om voor alle audiovisuele producties een oplossing te bieden voor het probleem dat verzekeraars geen dekking meer bieden voor schade i.v.m. pandemie (eenmalig ca. € 20 mln).

 

Het advies is ondertekend door ACT Acteursbelangen, Dutch Directors Guild (DDG), Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Academy For Film (DAFF) en de producentenverenigingen NAPA en NCP. Deze organisaties verenigen honderden professionals en ondernemingen die zich inzetten voor een sterke audiovisuele sector.

 

Het volledige advies vindt u hier:

Aanbevelingen en investeringsagenda t.b.v. kabinetsformatie 2021