Beleidsbrief onafhankelijk product

Op 1 september 2022 heeft het Commissariaat voor de Media de Beleidsbrief onafhankelijk product vastgesteld. Deze is op 29 september gepubliceerd op de website van het Commissariaat.

 

Volgens de Mediawet moet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een percentage van het budget, dat de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks beschikbaar stelt aan de landelijke publieke mediadienst, besteden aan zogeheten onafhankelijke producties. Dat percentage is per 1 juli 2022 verhoogd van 16,5 procent naar 25 procent. Die verhoging heeft aanleiding gegeven om de manier waarop de NPO daarover jaarlijks verantwoording aflegt aan het Commissariaat te herzien.

 

In de Beleidsbrief onafhankelijk product heeft het Commissariaat opgenomen hoe de NPO dat moet doen. De Beleidsbrief is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de NPO en de Vereniging van Nederlandse Content Producenten.

 

De in de Beleidsbrief opgenomen berekeningswijze geldt vanaf het boekjaar 2022 en is HIER te lezen.