De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector

Het is zover, de Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is gereed! Deze is vastgesteld door de Ketentafel Film/AV, waarin vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers samenwerken aan praktische instrumenten om de Intentieverklaring Audiovisuele Sector en de Fair Practice Code nader uit te werken.

 

De Leidraad omvat 37 uitgangspunten om de fysieke en psychosociale veiligheid te waarborgen van opdrachtnemers die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animaties, series en innovatieve mediaproducties. De uitgangspunten hebben betrekking op de werkomgeving en op de planning van werk- en rusttijden. In april 2024 wordt de Leidraad van kracht.

 

Het is de bedoeling dat de uitgangspunten in de Leidraad een vast onderdeel worden van de onderhandeling over werkafspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Elke productie is anders, daarom dienen opdrachtgevers de uitgangspunten in de Leidraad steeds te vertalen naar een veiligheidsbeleid en -plan dat is toegesneden op de specifieke omstandigheden.

 

In deze eerste versie van de Leidraad ligt de focus op de draaiperiode, de voorbereiding en de afronding ervan. In een volgende versie worden waar nodig en mogelijk (aanvullende) uitgangspunten voor andere fases in het ontwikkelings- en productieproces worden opgenomen.

 

Het overleg aan de Ketentafel Film/AV heeft eerder geresulteerd in het Begrippenkader AV-sector: een overzicht van termen met een neutrale definitie die vaak worden gebruikt bij het opstellen van overeenkomsten. De komende maanden werkt de Ketentafel Film/AV onder begeleiding van Social Finance Matters aan de praktische uitwerking van twee adviezen van Bureau Berenschot: het Opdracht Kompas en het rapport Van loon naar ZZP-starttarief. Streven is deze handreikingen én een volgende versie van de Leidraad in de zomer van 2024 te publiceren.

 

Op 2 april, van 15.30 – 17.00 uur, is er in de IJzaal van de Tolhuistuin een informatiebijeenkomst over het begrippenkader en de veiligheidsleidraad. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.