Investeringen in Nederlandse filmindustrie toegenomen door Film Production Incentive

De Netherlands Film Production Incentive heeft tot substantieel meer investeringen in de Nederlandse filmindustrie geleid. Uit nieuwe cijfers blijkt dat sinds 2014 voor elke toegekende euro €4,22 aan productie in Nederland is uitgegeven. De stimuleringsmaatregel heeft hiermee de afgelopen jaren in totaal €697 miljoen aan productie-uitgaven gegenereerd.

 

Doel van de Netherlands Film Production Incentive  is om de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken voor hoogwaardige film- en AV-producties. De regeling is onderdeel van het cultuurbeleid van het Ministerie van OCW. Positief neveneffect is dat de stimuleringsregeling verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen de Nederlandse filmsector te weeg brengt. Nederland staat steeds steviger op de kaart als film- en productielocatie.

 

De incentive is een regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35% van de productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed.

 

Lees meer over de regeling bij het Filmfonds