Mediapact Respectvol Samenwerken

Foto: Wessel de Groot

 

Audiovisuele sector bundelt krachten voor veilige werkomgeving

 

De audiovisuele sector slaat de handen ineen tegen grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. EMG, NEP, NPO, NCP, RTL en Talpa Network hebben dit initiatief genomen en daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend: het ‘Mediapact Respectvol Samenwerken’.

 

Ketenbreed

Naast de stappen die de organisaties afzonderlijk al hebben gezet, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen, gaat de mediasector zich nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.

 

Alle bedrijven binnen de mediabranche zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het Mediapact.

 

Juist op de momenten dat de verschillende bedrijven bij elkaar komen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken.

 

Langetermijninvestering

Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties, die we als mediasector gaan oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

 

De initiatiefnemers van het Mediapact verwoorden het initiatief in deze videoboodschap.

 

Meer informatie over het Mediapact Respectvol Samenwerken vindt u op www.respectvolsamenwerken.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Team Mediapact / info@respectvolsamenwerken.nl