Netherlands Film Production Incentive opnieuw open voor high-end series

Vanaf 1 augustus 2022 wordt de Netherlands Film Production Incentive opnieuw opengesteld voor high-end series. Staatssecretaris Uslu voor Cultuur & Media heeft hiervoor € 11,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het Filmfonds voert tegelijkertijd een aantal wijzigingen door om de impact van de stimuleringsmaatregel voor zowel films als series te vergroten.

 

Klik HIER voor informatie over de Netherlands Film Production Incentive High-End Series.

Klik HIER voor een nadere toelichting op de wijzigingen.

 

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 

 • Verbreding naar high-end series
  De regeling voor high-end series wordt met ingang van 1 augustus 2022 opnieuw opengesteld voor high-end drama-, documentaire- en animatieseries tot in ieder geval eind 2022.

 

 • Cash rebate verhoogd naar 35%
  Alle filmproducties en high-end series die vanaf 1 augustus in aanmerking komen voor een bijdrage kunnen rekenen op een cash rebate van 35%.

 

 • Productiebudget minimaal € 1 miljoen
  Het productiebudget van een project moet weer voldoen aan de oorspronkelijke ondergrens van 1 miljoen Euro.

 

 • Window bioscoopuitbreng beperkt
  Het zogenaamde window voor bioscoopuitbreng is teruggebracht van 16 naar 12 weken. Bioscoopuitbreng blijft het primaire doel, maar er is meer ruimte voor verdere vertoning en exploitatie.

 

 • Onafhankelijkheid aanvrager en productie
  Het Filmfonds heeft een aantal artikelen verduidelijkt om de creatieve en zakelijke autonomie van makers te waarborgen. Zo moeten minimaal twee niet aan elkaar gelieerde, financiers naast het Filmfonds verbonden zijn aan een filmproductie. Vanuit het publieke belang wordt verwacht dat het publiek via meerdere kanalen de gesubsidieerde productie kan zien.

 

 • Minimale ondergrens kwalificerende bestedingen
  Om de toegankelijkheid voor documentaires te verbreden, is de ondergrens voor een financiële bijdrage verlaagd naar tenminste 100.000 euro aan kwalificerende productiekosten. Verder is het noodzakelijk om ook voor series een ondergrens van tenminste 15% aan kwalificerende productiekosten van het totale productiebudget verplicht te stellen, zodat de financieringspositie stevig is.