Prinsjesdag: NPO-budget en speelfilmconvenant

Op Prinsjesdag zijn onder andere de bedragen voor de publieke omroepen bekend gemaakt. Tot 2027 stijgt het budget van de NPO naar € 879 miljoen (was € 806 miljoen in 2021).
Dit is inclusief € 2,3 miljoen voor het speelfilmconvenant. In dit convenant tussen producenten en de publieke omroep is vastgelegd dat er jaarlijks 18 nieuw te produceren speelfilms te zien zullen zijn op de publieke omroep, zowel lineair als via NPOStart en NPOPlus.

Vanaf 2022 zijn de voor speelfilms geoormerkte CoBO middelen (jaarlijks € 6,3 miljoen) conform de de kamerbrief trajecten krachtenbundeling en buitenproducenten bestemd voor het Filmfonds.

Voor de financiering van het speelfilmconvenant wordt vanuit de beschikbare coalitieakkoordmiddelen vanaf 2023 € 2,6 miljoen aan het budget van CoBO toegevoegd.
Voor de zomer hebben producenten al een hoofdlijnenakkoord gesloten met de NPO over speelfilm. Dit hoofdlijnenakkoord is HIER te lezen en moet nog worden uitgewerkt. Volgende week zijn de vervolggesprekken met de werkgroep en de NPO.

De begroting van OCW is HIER te lezen.