Uitbreiding financieel vangnet voor onvoorziene pandemieschade AV-sector 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft de audiovisuele sector te maken met nieuwe vormen van onvoorziene vertraging en schade tijdens het productieproces. Bijvoorbeeld als draaidagen niet kunnen doorgaan omdat de regisseur of hoofdrolspeler tijdens de opnamen in isolatie moet vanwege een besmetting. Reguliere productieverzekeringen bieden hier geen dekking meer voor. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een regeling die financiële zekerheid biedt voor zulke situaties.

 

Het Filmfonds verzorgt al geruime tijd de ‘Garantieregeling pandemie Filmfonds’. Deelname staat open voor producenten van (gedeeltelijk) door het Filmfonds, CoBO, en/of NPO/NPO-fonds gefinancierde producties. In aanvulling hierop biedt Cultuur+Ondernemen voortaan de ‘Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele producties Cultuur+Ondernemen’. Deze staat open voor productiebedrijven én mediadiensten die geen beroep kunnen doen op de regeling van het Filmfonds of een andere regeling.

 

De website van Cultuur+Ondernemen fungeert als het centrale meldpunt voor zowel de eigen regeling als die van het Filmfonds.

Informatie over beide garantieregelingen vind je bij Cultuur+Ondernemen en het Filmfonds.

 

Achtergrond

De sectorbrede Werkgroep Garantieregeling Pandemie Audiovisuele Producties met vertegenwoordigers van de producenten en publieke en commerciële omroepen, spant zich al twee jaar in om te komen tot een duurzame voorziening die alle AV-producties zekerheid verschaft. Dit heeft vorig jaar geleid tot de verbreding van de regeling bij het Filmfonds. Met de regeling van het Filmfonds ontbrak het echter nog steeds aan een vangnetregeling voor alle overige producties die door producenten en mediadiensten worden gerealiseerd. Het traject van de werkgroep heeft ertoe geleid dat staatssecretaris Uslu vorig jaar € 5 mln beschikbaar heeft gesteld om dit alsnog te bewerkstelligen.
In opdracht van het ministerie van OCW heeft Cultuur+Ondernemen met voornoemde extra middelen als basis een tweede, aanvullende garantieregeling opgetuigd: de ‘Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele Producties Cultuur+Ondernemen’. Deze staat open voor productiebedrijven én mediadiensten die geen beroep kunnen doen op de regeling van het Filmfonds of een andere regeling. De nieuwe voorziening is tot stand gekomen in overleg met het Filmfonds en de werkgroep.
Met de publicatie van de regeling bij Cultuur+Ondernemen is opnieuw een belangrijke stap gezet om uiteindelijk te komen tot één duurzaam garantiefonds en één zelfstandige uitvoeringsregeling voor alle AV-producties.