Versie 6.2 COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector

Vanaf 13 november 18:00 uur zijn aangescherpte coronamaatregelen van kracht. Deze leiden niet tot wijzigingen in het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Ook nu geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties voortgezet kunnen worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd.

 

De informatie in de preambule van het protocol is op enkele punten geactualiseerd.

Voor het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector blijft het uitgangspunt dat men situaties moet beperken waar binnen 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewerkt. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, schrijft het protocol voor welke aanvullende voorzorgsmaatregelen men moet treffen.

(Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren adviseert de werkgroep met klem – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – preventief te testen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting.