Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

NCP, NAPA en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben een gezamenlijke reactie ingediend op de internetconsulatie van het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. De insteek van dit wetsvoorstel is dat er meer duidelijkheid komt over wanneer er als werknemer gewerkt moet worden en wanneer het mogelijk is om iemand als zelfstandige te laten werken.

 

Voor de onafhankelijke televisie-, film- en theaterproducenten leidt dit wetsvoorstel niet tot de beoogde duidelijkheid. NCP, NAPA en VVTP hebben in een gezamenlijke reactie betoogd dat het voor de sectoren die zij vertegenwoordigen noodzakelijk is nadere regels te stellen in een AMVB.

 

De reactie van de verenigingen is hier te lezen.