Mediapact – Stand van zaken & next steps

Het mediapact is succesvol gelanceerd op 14 februari 2023. Afgelopen zes weken hebben de teams Aanjagers & Communicatie gewerkt aan het voorbereiden en de gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen acties en werkzaamheden, het verwerken van nieuwe aanmelders, stakeholder management, de in- & externe communicatie, het professionaliseren van het werkproces en het in kaart brengen van de te nemen besluiten.

 

Bespreekpunten en besluiten zijn: formalisering Mediapact; financieel beleid; beleid nieuwe toetreders en professionalisering van het werkproces. Daarnaast heeft de actualiteit rond Mores.online en de samenwerking met de politiek en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag onze aandacht.

 

Woensdag 29 maart zijn de twee werkgroepen samen met de CEO’s van de initiërende bedrijven bij elkaar gekomen om de voortgang van het Mediapact te bespreken, te waarborgen en te bevorderen. In dit document lees je over de stand van zaken en de next steps rondom het Mediapact Respectvol Samenwerken.

 

Expertise

Binnen de werkgroepen zijn we nog op zoek naar expertise. Mocht je expertise hebben of iemand kennen met expertise  in het opzetten van e-learning of in het organiseren van een event en vind je het leuk om een bijdragen te leveren een van deze acties die vanuit het Mediapact wordt uitgerold, kan je contact opnemen met Eva Peters (Hoofd Communicatie Banijay Benelux) via eva.peters@banijaybenelux.com of via mob: 06-51312391.